At gå til fodbold i RKG betyder:

 • en sund og sjov idrætsudfoldelse 
 • at færdes i trygge omgivelser under dygtige trænere og ledere
 • at deltage i en fælles glæde over positive oplevelser med sine holdkammerater.

Vi har lavet denne side for at imødekomme nogle af de spørgsmål du måtte have til dit barns ”fodbold-sæson”.
Det er helt sikkert ikke det hele vi har fået med, så husk at dit barns træner og klubben altid står til rådighed til at svare på andre spørgsmål...
 

Holdninger i RKG Fodbold

Her har vi sat nogle punkter op, som er med til at gøre, vores fodboldklub til et rart og udviklende sted at spille bold.

• Omgangstonen
Vi vil gerne lære vores spillere at omgås hinanden med gensidig respekt. Denne respekt gælder også over for modstandere, trænere, dommere samt andre personer som man møder i forbindelse med fodbold. Husk derfor altid på, at du repræsenterer RKG - også på sidelinjen.

• Sprogbrug
Børns/spilleres sprogbrug både på - og udenfor banen - kan nogle gange være groft. Vi skal som voksne hjælpe børnene med at bruge et pænere sprog - ved at være bevidste rollemodeller. Hold ederne tilbage - konstruktive og positive tilråb fra sidelinjen lyder bedst!

• Mad
Forældre og trænere skal hjælpe spillere/børn til at spise fornuftigt - også i forbindelse med kampe og stævner. Slik, sodavand og andet usundt bør ikke spises eller drikkes mellem kampene, men kan evt. nydes efter kampens/stævnets afslutning. Lav evt. en aftale forældrene imellem på dit barns hold.

• Vi er alle aktive
Når dit barn har valgt at spille fodbold i RKG, er der en forventning til, at du som forælder deltager aktivt og positivt. Når vi er fælles om opgaverne og lader dem gå på omgang, oplever alle ”at være med på vores hold”.
 

Forældreopgaver

For at dit barn kan få et godt klub liv med sine kammerater, er der en række opgaver, som skal løses. Hver for sig er de måske ikke så store, men for dit barns træner kan de nemt blive mange - og uoverskuelige. Nedenfor har vi listet nogle af de opgaver, som skal løses på dit barns hold / i klubben:

• Træning 
Det er nødvendigt at forældre deltager/møder til træning. Husk vand og evt. mad (frugt, kiks, eller lign.) til pausen.

• Kørsel 
Man sørger selv for kørsel. Samkørsel skal selv arrangeres. Der er som regel fælles afgang fra RKG i forbindelse med kampe.

• Afbud 
Husk at melde afbud i god tid, hvis dit barn ikke kan komme med til en kamp; så har træneren mulighed for at finde en ny spiller til holdet. 

• Tøjvask
Forældre sørger på skift for at tøjet bliver vasket. Den der skal vaske, er også ansvarlig for, at alt tøjet kommer med hjem.
 

De 10 Forældrebud

 1. Mød op til træning og kamp - dit barn vil gerne have det.
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke kun din egen datter eller søn.
 3. Giv opmuntring i både medgang og modgang. Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 4. Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende. Og lad træneren styre holdet - selvom du har bedre overblik.
 5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om forældremøder og lignende, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. HUSK at alle er frivillige, og alle forældre har forældreopgaver.
 10. Tænk på at det er dit barn der spiller fodbold - ikke dig.
   

Træner-rollen

 • Sætte hold og give besked til spillerne angående kamp, mødetid, sted etc. Foregår på mail!
 • Har ansvar for, at der forestår en kvalificeret træning tilpasset årgangen. Det skal være sjovt og lærerigt at komme til træning. 
 • Tilmelde hold til turneringer og stævner i samarbejde med ungdomsformanden. 
 • Kontrollere at spillerne er reglementeret påklædt.
 • Forbeholder sig ret til at sende spillere hjem fra træning eller trækkes ud af kamp, hvis spillernes opførsel har en negativ indflydelse på resten af holdet.
   

Koordinator-rollen

 • Ved sæsonstart skal der laves en spillerliste med navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.
 • Sørge for dommere til hjemmekampe: Forældre!! Dommerfløjte findes i klubben og skal selvfølgelig afleveres tilbage (rengjort).
 • Uddele indbetalingskort til opkrævning af kontingent. Hvis kontingentet ikke bliver betalt rettidigt, kan spillerne af fodboldbestyrelsen blive udelukket fra at træne og spille kamp
 • Koordinering af tøjvask efter kampe.
 • Koordinering af deltagelse til forskellige arrangementer
  • Kampe
  • Afslutningsfest
  • M.m.

Praktiske oplysninger

Forældredeltagelse ved træning og kamp:
Trænerne har ikke ansvar for dit barn under træning eller kamp.
Det er uacceptabelt at der ikke er en forældre tilstede under barnets deltagelse i kamp eller træning.

Afbud til træning/kamp:
Husk altid at melde afbud til træneren hvis dit barn er forhindret i at deltage i træning eller kamp. Her er det tilstrækkeligt med sms ved afbud til træning.

Kampe/stævner:
Kathrine koordinere de tilmeldinger til kampe/stævner.

Kørsel til udekampe:
Vi kører altid i samlet flok fra parkeringspladsen ved hallen. Der udarbejdes kørselslister for holdet, hvorefter man kan bytte indbyrdes. På den måde sikres en solidarisk kørselsordning.
Er der problemer med kørsel, så tal med træner eller koordinatoren på holdet.

Kontingent:
Alle skal indbetale deres kontingent, hvert ½  sæson, i april og august. Ellers vil barnet ikke kunne deltage i træning. Alle nybegyndere har en måneds prøvetid. Mere info om kontingent tryk her

Ultimate Web A/S