Kontingent for seniorafdelingen

Betaling af kontingent foregår online, og sker halvårlig i marts/april og august/september.

Du betaler kontingent i forbindelse med indmeldelse eller ved førstkommende opkrævning efter indmeldelse. Kontingentopkrævning bliver automatisk trukket på det betalingskort du har tilmeldt.

Hvis du ikke har modtaget en mail til betaling af kontingent, bedes du kontakte kassereren på rkg.kassen@gmail.com.

Hvis du får nyt betalingskort vil du til den efterfølgende kontingentopkrævning få tilsendt en mail hvor du skal tilmelde det nye kort.

Kortet kan skiftes på Mit DBU under "Mine oplysninger" -> "Mine abonnementer"

 
 

Ultimate Web A/S